. .

O Firmě

CssTemplatesWeb.com

Firma se od roku 2000 zabývá převážně nerezovou výrobou. V prvních letech jsme sídlili v areálu firmy DOPOS v Rohatci, nyní již v prostorách bývalého státního statku (Rodinná farma Navrátil) v Dubňanech. Hlavní náplní výroby jsou nerezové velkoobjemové i maloobjemové tanky na víno, líh či jiné potravinářské výrobky. Dále pak, míchadla, vinofikátory, rotatanky, nerezové vybavení potravinářských provozů. Od konce roku 2006, kdy jsme zakoupili CNC ohraňovací lis, děrovací lis a tabulové nůžky, můžeme nabídnout zhotovení přesných plechových dílů i celků.

O Firmě